O nás

Profil spoločnosti

Založenie firmy : 18.05.2006
Na adrese : Mäsiarska 16/296 ,Levoča 054 01
ICO : 36 607 533
DICO : 2022198486
Hlavným predmetom podnikania je : Podarenstvo a inžinierska činnosť
Vedľajšie činnosti firmy : Maloobchod, prenájom nehnuteľností a ubytovacie služby.

Learn more

Plánovanie prenosových sietí


Zahrňuje plánovanie, optimalizáciu a projekt manažment prenosových telekomunikačných sietí ( Basic subsystem aj Core siete ) Náš konzultant má 8 ročné skúseností s plánovaním telekomunikačných sietí u jedného z najväčších mobilných operátorov. Má znalosti v oblasti všetkých popredných technológii v odvetví od rôznych dodávateľov. Rozumie otázkam vyplývajúcim z migrácie na IP siete. Tiež zohľadňuje obchodné hľadisko(cena a kvalita služby, návratnosť investície) Má rozsiahle znalosti prenosovej kvality čo zahrňuje dostupnosť, bezpečnosť a synchronizáciu siete .

  • Plánovanie prenosovej kapacity
  • MW plánovanie (SDH, PDH)/a>
  • Wireless (IR, PMP, laser link)
  • Prenajaté linky
  • Plánovanie synchronizácie siete
  • Strategické plánovanie

Audit prenosovej siete

  • Analýza prenosovej kapacity, prognóza kapacity
  • o Audit dostupnosti a bezpecnosti siete
  • Audit synchronizácie siete