Poradenská & inžiniérska činnosť 

Projekt manažment v priemyslovej výstavbe

Ak plánujete výstavbu výrobnej haly, skladovacích priestorov alebo iných technických stavieb, náš tím Vám rád poskytne kompletný projekt manažment bez ohľadu na veľkosť a náročnosť výstavby.

Projekt manažment v telekomunikačnej výstavbe

Ak ste napríklad obec, združenie, firma ktorá chce získať nezávislé pripojenie do sietí alebo zoptimalizovať náklady na telekomunikačné siete, obráťte sa na nás. Naše služby sú tiež zamerané na telekomunikačný sektor , konkrétne manažment výstavby "site"-u.

Facility Mangement

Zabespečujeme správu nehnuteľností a ich bezproblémový chod.

S rastúcou komplexnosťou moderných budov vzrastá aj požiadavka na profesionálnu technickú údržbu a ich efektívny manažment. 

AKO PRACUJEME

Konečný úspech akéhokoľvek projektu, alebo podnikania je závislý nielen na tom, ako dobre projektujete a staviate, ale aj na tom, ako dobre pripravíte tých, ktorí budú prevádzkovať a udržiavať.

1 krok

Predprojektová a projektová príprava

iniciovanie a definovanie projektu
rozsah projektu
predbežné plánovanie projektu
hodnotenie rizík
hodnotenie prínosov
projekčné riešenie
harmonogram projektu
projektové náklady – rozpočet
formovanie projektového tímu

2 krok

Projektový manažment nábehu a uvedenia do prevádzky

zaškolenie – tréning
funkčné skúšky
komplexné skúšky
skúšobná prevádzka
uvedenie do prevádzky
odovzdanie do užívania

3 krok

Projektový manažment
výstavby

FAT - kontrola dodávok u dodávateľa
dodávka
SAT – kontrola dodávok na mieste stavby
montáž
zmenové konanie

4 krok

Projektový manažment ukončenia projektu

kolaudácia
zhodnotenie výsledkov projektu (make-good analýza)
uzavretie projektu

Naše referencie

S kým sme spolupracovali